Categories
Nyheter

Glad sommar 2024

Den här veckan har ett nyhetsbrev gått ut med information till alla medlemmar. Här berättar vi om:
– vilka som ingår i styrelsen
– senaste om ekonomin
– hemsidan och kontaktinformation
– tips om facebookgrupper: Gården och BRF:en

Glad sommar önskar Styrelsen

ps. Kolla gärna skräppostmappen om du inte fått något mejl. Det kan även vara så endast en av er i hushållet finns registrerad hos Stockholmia. Adresslistan är uppdaterad per 12 juni. Nyhetsbrevet gick ut den 13 juni 2024.

Categories
Uncategorized

Årsmöte 3 juni 2024

Brf Söders tak 1 håller ordinarie föreningsstämma (årsmöte) måndag den 3 juni, klockan 18:30.

Lokal: Synskadades Riksförbund, Gotlandsgatan 44, Ljunggrens rum.

Föreningsstämman väljer ny styrelse och håller sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt bilagd dagordning. Årsredovisning för år 2023 finns under fliken ekonomi, revisionsberättelse kan ni läsa här. Handlingarna hålls även tillgängliga på Stockholmias kontor två veckor före föreningsstämman.

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

Categories
Uncategorized

Årsmöte 3 juni 2021

Brf Söders tak 1 håller ordinarie föreningsstämma den 3 juni klockan 18:30.

Kallelse, årsredovisning samt
revisionsberättelse skickas ut 4-6 veckor innan.

Det går även att delta via ombud med fullmakt eller att avge poströst.

Årsmöteshandlingar med videolänk, instruktioner och formulär för poströstning har mejlats till medlemmarna och delats ut i brevlådor den 24 maj. Om du inte fått dessa handlingar kontakta styrelsen via kontakt@brfsoderstak.se

Har du inte fått e-post från styrelsen? Mejla aktuell postadress till ovanstående adress.

Categories
Uncategorized

Årsredovisning 2020

Årsredovisningen för 2020 är nu tillgänglig under fliken “Ekonomi”.

Categories
Uncategorized

Årsmöte torsdag 28 maj 2020

Torsdag 28 maj 2020 klockan 18:00 håller Brf Söders tak 1 ordinarie föreningsstämma (årsmöte).

Platsen är Gotlandsgatan 44 (Synskadades riksförbunds lokaler), Ljunggrens rum.

Ladda ned kallelse med dagordning.

Ladda ned årsredovisning.

Angående covid-19-pandemin

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika folksamlingar på över 50 personer uppmanas de boende att enbart delta med en person per röstberättigad medlem. Årsmöteslokalen är tillräckligt stor för att medge påbjudet avstånd mellan de närvarande.

I enlighet med Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (SFS 2020:198) har medlemmar rätt att anlita annat ombud än som anges i föreningens stadgar § 20. Samma ombud får företräda flera medlemmar. Ombud ska uppvisa fullmakt.

På grund av det rådande läget kommer föreningsstämman enbart att avhandla de frågor som anges på dagordningen och därefter upplösas.

Categories
Uncategorized

Årsmöte tisdag 28 maj 2019

Tisdag 28 maj 2019 klockan 18:30 håller Brf Söders tak 1 ordinarie föreningsstämma (årsmöte).

Platsen är Gotlandsgatan 44 (Synskadades riksförbunds lokaler), Währners rum.

Ladda ned kallelse med dagordning.

Ladda ned årsredovisning med revisionsberättelse.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

/Styrelsen

Categories
Uncategorized

Föreningsstämma 28 maj

2019 års föreningsstämma (årsmöte) kommer att hållas tisdag den 28 maj klockan 18:30. Kallelse med dagordning kommer, men reservera tid i kalendern redan nu.

/Styrelsen

Categories
Uncategorized

Nya stadgar

Vid en extra föreningsstämma i september 2018 antog föreningen nya stadgar. Dessa är nu registrerade och godkända hos Bolagsverket. De nya stadgarna kan läsas här: http://brfsoderstak.se/stadgar-2/

Categories
Föreningsstämma Stadgeändringar

Extra föreningsstämma 11 september 2018

Kallelse till extra föreningsstämma i Brf Söders Tak 1

Tid: tisdag 11 september, klockan 18:30

Plats: Gotlandsgatan 44, Synskadades riksförbund, Ohbergs rum

 

Den extra föreningsstämman har som enda ärende att behandla ett förslag till ändring av stadgarna (andra omröstningen).

På grund av förändringar i lagstiftningen om ekonomiska föreningar är vissa stadgejusteringar nödvändiga. För att förslaget skall godkännas krävs två stämmobeslut, som måste genomföras före utgången av 2018.

Vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) den 29 maj 2018 godkändes de föreslagna förändringarna i en första omröstning.

För att förändringarna skall bli gällande krävs två tredjedels majoritet bland de röstande vid den extra föreningsstämman.

Förslag till ändrade stadgar.

Utskriftsvänlig kallelse.

Categories
Årsmöte Årsredovisning

Årsredovisning 2017

Årsredovisningen för 2017 kan läsas och laddas via denna länk:

http://brfsoderstak.se/wp-content/uploads/2012/09/årsredovisning-2017-Brf-Söders-tak-1.pdf