Mäklare & spekulanter

Vad innebär tredimensionell fastighetsbildning?

Föreningen ingår i en så kallad tredimensionell fastighetsbildning. Det innebär att fastigheten är uppförd mellan, över och bredvid andra fastigheter som vi delar gemensamhetsutrymmen med. Porten 48A leder till en byggnadskropp som, förutom kontorslokalerna i gatuplanet, är föreningens egna. I portarna Östgötagatan 48–52 samt Blekingegatan 48 delar föreningen trapphus med en hyresfastighet och, på den senare adressen, bostadsrättsföreningen Söders tak 3. Mot gården på Blekingegatan 48 äger föreningen en kontorslokal som hyrs ut till företag.

Accepterar föreningen juridiska personer som medlemmar?

Vi accepterar juridiska personer som medlemmar förutsatt att andelen inte blir så hög att föreningen riskerar att beskattas som oäkta förening. Om vi börjar närma oss den gränsen kan juridisk person nekas medlemskap (stadgarna § 4). Observera att för alla medlemmar råder bosättningskrav. Det innebär att även då medlemskap i föreningen innehas av juridisk person förväntas förvärvaren själv bo permanent i lägenheten (stadgarna § 5).

Vad ingår i månadsavgiften?

I månadsavgiften ingår värme och vatten, städning av trapphus och annan skötsel i allmänna utrymmen m.m. Elen bekostas av de enskilda lägenhetsinnehavarna. Enligt Vattenfalls beräkningar (2013) går elförbrukningen på ca 3 800 kr per år för en lägenhet på ca 100 kvm.

Vilka renoveringar har gjorts och när?

Fastigheten nyuppfördes 2011 och är i gott skick. Inga renoveringsarbeten är planerade utöver löpande underhåll.

Hur värms fastigheten?

Fastigheten har fjärrvärme.

Vilka gemensamhetsutrymmen finns i fastigheten?

Föreningen har en stor och rymlig tvättstuga samt ett cykelrum i källaren.

Föreningen har 18 garageplatser. Vad gäller för dem?

Garageplatserna förmedlas av vårt förvaltningsbolag Stockholmia, med kontor på Blekingegatan 46. Driften hanteras av Parkando AB. Uppdaterade priser för 2024 är 2.800:-/mån ink moms för en standardplats och laddplatser kostar 3.268:-/mån + förbrukning 2.8kr/kWh. Säkerheten i garaget är hög med elektroniska passerbrickor och gallerportar som sektionerar garaget.

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

All andrahandsuthyrning skall godkännas av styrelsen (stadgarna § 49). Styrelsen beviljar endast tillstånd för ett år i taget. Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Avgiften är 10 procent av prisbasbeloppet för varje tolvmånadersperiod.

Vem betalar överlåtelseavgiften, köparen eller säljaren?

Överlåtelseavgiften betalas av säljaren och uppgår till 2,5 procent av gällande prisbasbelopp.

Tar föreningen ut pantsättningsavgift?

Föreningen tar ut en pantsättningsavgift om 1 procent av gällande prisbasbelopp.

Finns det några planerade avgiftsändringar?

Avgifterna har varit oförändrade sedan föreningens bildades 2011 tom 2024. I likhet med många andra BRF:er som fått ökade drifts- och räntekostnader genomförs en mindre höjning om 5% i kombination med amortering av lån för att höjningen ska bli så låg som möjligt. Höjningen träder i kraft den 1 juli 2024. Ambitionen är att fortsätta amortera i takt med att räntorna går ner.

Accepterar föreningen delat ägarskap, t.ex. att förälder köper/äger lägenhet för barns räkning?

Vi accepterar delat ägarskap. I sådana fall vill vi ha kreditkontroll på båda parter för att säkerställa att ekonomin är sund.

Vart skickas medlemskapsansökan?

Medlemsansökan skickas till Brf Söders tak 1, c/o Fastighets AB Stockholmia, Blekingegatan 46, 116 62 Stockholm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *