Årsmöte torsdag 28 maj 2020

Torsdag 28 maj 2020 klockan 18:00 håller Brf Söders tak 1 ordinarie föreningsstämma (årsmöte).

Platsen är Gotlandsgatan 44 (Synskadades riksförbunds lokaler), Ljunggrens rum.

Ladda ned kallelse med dagordning.

Ladda ned årsredovisning.

Angående covid-19-pandemin

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika folksamlingar på över 50 personer uppmanas de boende att enbart delta med en person per röstberättigad medlem. Årsmöteslokalen är tillräckligt stor för att medge påbjudet avstånd mellan de närvarande.

I enlighet med Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (SFS 2020:198) har medlemmar rätt att anlita annat ombud än som anges i föreningens stadgar § 20. Samma ombud får företräda flera medlemmar. Ombud ska uppvisa fullmakt.

På grund av det rådande läget kommer föreningsstämman enbart att avhandla de frågor som anges på dagordningen och därefter upplösas.

Ny information som kan vara bra att känna till

Som säkert flera av er har sett som har bil i garaget tar Stockholmia över kundservicen från Garagekoll. Ingen förändringar kommer att ske men kan ändå vara bra att känna till.

Utöver det vill vi förtydliga att ni som vill hyra ut er lägenhet i andra hand måste alltid komma in med förfrågan till styrelsen och med senare ett tydligt kontrakt. Vi godkänner normalt ett år i taget. Det nya är att vi tar ut en avgift per år, vilket på senaste mötet blev 5 % av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet ligger i skrivande stund på 44.800, med andra ord blir avgiften 2240 kr per år.

Har även inkommit klagomål gällande sopsugarna på innergården, när de suger ned sopor kan man inte använda sopnedkasten på kanske upp till 2 minuter. Var vänliga att därefter vänta tills den sugit klart innan ni försöker kasta era sopor. Allt för att inte fåglar ska slita upp påsarna och skapa en ohygenisk närmiljö för alla boende. När det kommer till sopor är det strängt förbjudet att kasta miljöfarligt avfall i grovsoprummet eller annat avfall som inte står med enligt de anvisade kärlen. En kamera har satts upp av Stockholmia för att försöka stävja otillåtna sopor.

 

Information från styrelsen

Hej alla!

Våren börjar närma sig och då även kommande årsstämma. Vi har planerat årsstämman till 7:e juni klockan 18.30, mer information och kallelse kommer i sinom tid. Kommer bli liten ruljans i styrelsen. Ordförande Olof Ander kommer lämna styrelsen helt efter att ha suttit flera år. Vi behöver därför nya energiska personer som kan vara med. Hör gärna av er med er intresseanmälan till kontakt@brfsoderstak.se

Om vädret tillåter kommer vi efter mötet ha lite samkväm med grillat, dryck och lite snacks. Är ett perfekt sätt att träffa styrelsen och tillfälle att lära känna era grannar. Intresseanmälan om det kommer separat.

Önskar er alla en fortsatt trevlig dag!

Styrelsen

 

Förtydligande om 5-årsbesiktning

Vill be om ursäkt för lite felaktig information gällande besiktningen.

Ni behöver inte ha upptäckt felaktigheter i er lägenhet få möjlighet till en besiktning.
Räcker med att ni anmäler till Anders Bergman att ni faktiskt vill ha en 5-års besiktning.
Men DETTA måste ni meddela aktivt. 28:e september från klockan 08.00 sätter de igång. Försök att meddela Anders Bergman på Stockholmia så fort ni kan.

Trevig fortsättning på dagen.

//

Styrelsen