Stadgar

Stadgar

Här kan du ladda ned föreningens stadgar: Stadgar Brf Söders tak 1

Vanliga frågor

Bland informationen till mäklare och spekulanter finns de mest vanligt förekommande frågorna besvarade. Nedan exempel kopplade till stadgarna:

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

All andrahandsuthyrning skall godkännas av styrelsen (stadgarna § 49). Styrelsen beviljar endast tillstånd för ett år i taget. Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Avgiften är 10 procent av prisbasbeloppet för varje tolvmånadersperiod.

Mall: Ansökan om andrahandsuthyrning som skickas i god tid till styrelsen.

  • Lägenhetens nr och adress:
  • BRF Medlem/ägare:
  • Anledning till uthyrning:
  • Datum (start-slut):
  • Hyresgäst: namn, anställning, mob, e-post och nuvarande adress.

Accepterar föreningen juridiska personer som medlemmar?

Vi accepterar juridiska personer som medlemmar förutsatt att andelen inte blir så hög att föreningen riskerar att beskattas som oäkta förening. Om vi börjar närma oss den gränsen kan juridisk person nekas medlemskap (stadgarna § 4).

Observera att för alla medlemmar råder bosättningskrav. Det innebär att även då medlemskap i föreningen innehas av juridisk person förväntas förvärvaren själv bo permanent i lägenheten (stadgarna § 5).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *