Categories
Boendeaktivitetet

Städdag lördag 19 maj

Våra grannar i hyresfastigheten arrangerar via lokala hyresgästföreningen en städdag lördag den 19 maj klockan 11–14. Det är dags att plocka fimpar och skräp, kratta grusplanerna och rensa i rabatterna. Städredskap kommer att finnas. Grillarna tänds och föreningen bjuder på korv och läsk.

Gården är vår gemensamma yta och alla boende, även i bostadsrättsföreningarna, är välkomna att delta för att göra vår utemiljö trevligare och att umgås med sina grannar.

Categories
Årsmöte Stadgeändringar

Årsmöte 2018

Förutom sedvanliga årsmötesärenden kommer stämman att behandla ett förslag till ändring av stadgarna.

På grund av förändringar i lagstiftningen om ekonomiska föreningar är vissa stadgejusteringar nödvändiga. För att förslaget skall godkännas krävs två stämmobeslut, som måste genomföras före utgången av 2018. Under förutsättning att årsmötet accepterar de föreslagna förändringarna kommer en extra, beslutande föreningsstämma att hållas efter sommaren.

De föreslagna stadgeändringarna kan laddas ned här.

Dagordning för årsmötet kan laddas ned här.

Viktigt att medverka

Bostadsrätt är en boendeform som innebär ansvar. Fastigheten ägs och förvaltas av de boende. Som medlem i föreningen äger du en andel av fastigheten och har ett personligt ansvar för såväl fastigheten som föreningens ekonomi. Ditt andelstal påverkar också storleken på din del av föreningens skulder.

Vi som sitter i styrelsen är angelägna om att informera dig som delägare om vilka vi är och vad vi gör för att få driva föreningen på ett sätt som är fördelaktigt för alla delägare.

Vid stämman kommer vi därför även att redovisa:

  • Vad som har hänt under året
  • Kommande händelser av intresse
  • Föreningens förändrade ekonomi för 2018
  • Hur stor andel respektive delägare har av föreningens lån
Categories
Uncategorized

Föreningsstämma 2018

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 2018 kommer att äga rum tisdagen den 29 maj klockan 18:30. Årsmöteshandlingar och information om lokal kommer senare.

/Styrelsen

Categories
Uncategorized

Årsredovisning 2016

Det börjar att dra ihop sig till årsstämman, som äger rum den 7 juni klockan 18.30.

För att läsa årsredovisningen för 2016, klicka på länken nedan:

Årsredovisning 2016

/Styrelsen

Categories
Uncategorized

Kallelse till Söders Tak årsmöte 7:e juni

Söders tak årsmöte 2017 (1)

Hjärtligt välkomna till föreningens årsmöte 7 juni klockan 18.30 på Gotlandsgatan 44, Währners rum.

Se den bifogade kallelsen för mer information.

Välkomna!

/Styrelsen

Categories
Uncategorized

Ny information som kan vara bra att känna till

Som säkert flera av er har sett som har bil i garaget tar Stockholmia över kundservicen från Garagekoll. Ingen förändringar kommer att ske men kan ändå vara bra att känna till.

Utöver det vill vi förtydliga att ni som vill hyra ut er lägenhet i andra hand måste alltid komma in med förfrågan till styrelsen och med senare ett tydligt kontrakt. Vi godkänner normalt ett år i taget. Det nya är att vi tar ut en avgift per år, vilket på senaste mötet blev 5 % av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet ligger i skrivande stund på 44.800, med andra ord blir avgiften 2240 kr per år.

Har även inkommit klagomål gällande sopsugarna på innergården, när de suger ned sopor kan man inte använda sopnedkasten på kanske upp till 2 minuter. Var vänliga att därefter vänta tills den sugit klart innan ni försöker kasta era sopor. Allt för att inte fåglar ska slita upp påsarna och skapa en ohygenisk närmiljö för alla boende. När det kommer till sopor är det strängt förbjudet att kasta miljöfarligt avfall i grovsoprummet eller annat avfall som inte står med enligt de anvisade kärlen. En kamera har satts upp av Stockholmia för att försöka stävja otillåtna sopor.

 

Categories
Uncategorized

Information från styrelsen

Hej alla!

Våren börjar närma sig och då även kommande årsstämma. Vi har planerat årsstämman till 7:e juni klockan 18.30, mer information och kallelse kommer i sinom tid. Kommer bli liten ruljans i styrelsen. Ordförande Olof Ander kommer lämna styrelsen helt efter att ha suttit flera år. Vi behöver därför nya energiska personer som kan vara med. Hör gärna av er med er intresseanmälan till kontakt@brfsoderstak.se

Om vädret tillåter kommer vi efter mötet ha lite samkväm med grillat, dryck och lite snacks. Är ett perfekt sätt att träffa styrelsen och tillfälle att lära känna era grannar. Intresseanmälan om det kommer separat.

Önskar er alla en fortsatt trevlig dag!

Styrelsen

 

Categories
Uncategorized

Förtydligande om 5-årsbesiktning

Vill be om ursäkt för lite felaktig information gällande besiktningen.

Ni behöver inte ha upptäckt felaktigheter i er lägenhet få möjlighet till en besiktning.
Räcker med att ni anmäler till Anders Bergman att ni faktiskt vill ha en 5-års besiktning.
Men DETTA måste ni meddela aktivt. 28:e september från klockan 08.00 sätter de igång. Försök att meddela Anders Bergman på Stockholmia så fort ni kan.

Trevig fortsättning på dagen.

//

Styrelsen

Categories
Uncategorized

5-års besiktning 28:e september

Vill påminna alla om att 28:e september är det 5-års besiktning. För att just er lägenhet ska besiktas krävs det att ni aktivt meddelar fel och brister. Vid eventuellt upptäckta fel meddelar ni Anders Bergman antingen via telefon 08-50553611 eller allra helst via e-post: anders@stockholmia.se

Tänk på att meddela Anders i god tid.

Brev-5-årsbesiktning

Ovan har jag bifogat brevet som alla ska ha fått från Stockholmia.

 

 

Categories
Uncategorized

Information från styrelsen

Hej alla medlemmar!

Vi i styrelsen vill tacka er lite extra som närvarade på årsmötet. Är alltid viktigt att så pass många som möjligt närvarar på årsmötet, allt för att alla ska kunna komma till tals och få sin röst hörd.

På mötet blev det mestadels omval av representanterna i styrelsen, förutom Eduardo Afonso som kliver in som ledamot. Övriga i styrelsen är som tidigare:

  • Olof Ander, ordförande och webbansvarig
  • Cecilia Ljunghill, vice ordförande
  • Jonas Nordin, sekreterare
  • Jurgen Klefelt, kassör
  • Max Arehn, ledamot

Från årsmötet kom det bl.a. upp frågor om grillning och cykelproblematiken på innergården.

När det kommer till grillning vill vi vara extra tydliga med att det endast är elgrillar som är godkända på balkongerna.

Detta finns det att läsa om i våra trivselregler på föreningens hemsida: http://brfsoderstak.se. På innergården finns det anvisade grillplatser där kol kan användas.
Nedan kan ni se ett utdrag vad brandskyddsföreningen tycker om grillning på balkonger:

När det gäller grillning på balkong är det fastighetsägaren som bestämmer.
Det finns inga särskilda bestämmelser som reglerar grillning på balkong.
Kol- och gasolgrillar är inte alls lämpliga att använda. Det har inträffat
bränder där gnistor har hoppat eller att grillar har trillat omkull och
orsakat bränder. Att använda elgrill är bättre. Det kan vara förbjudet av
miljöskäl att grilla på balkongen. Kontrollera med kommunen.
Tänk på att grillos kan störa grannar och andra. Det bästa är om styrelsen
för bostadsrättsföreningen eller samfälligheten beslutar vad som ska gälla
inom föreningen gällande grillning på balkong.

På dagens möte diskuterade vi i styrelsen om vi skulle köpa in en större grill för oss medlemmar. Jonas i styrelsen kommer ta reda på var de lite större grillarna finns att införskaffa samt dess pris. Vi vill gärna veta vad ni tycker om behovet av en grill? Hör gärna av er om detta. I dagsläget finns det en större grill som vi kan disponera. Är ni ett större sällskap som vill grilla en kväll, kan det vara bra att sätta upp lapp i trapphuset att ni tänkt sitta ute och grilla. Allt för att vi ska kunna samsas om den större grillen.

När det kommer till cykelställ mm, funderar vi styrelsen på att inför hösten ta reda på ifall det kunde vara smidigt att sätta upp cykelhängare i de små cykelrummen, med förhoppning om att vi kan utnyttja ytan lite bättre än idag.

För alla som är nya i föreningen kan det vara extra viktigt att gå in och titta på hemsidan, den uppdateras kontinuerligt och all matnyttig information inklusive kontaktuppgifter finns på hemsidan. Skulle det vara något ni saknar som ni tycker bör vara med på hemsidan, kontakta då någon av oss i styrelsen om detta.

Hoppas ni alla får en underbar midsommar!

Varma hälsningar från oss i styrelsen.