Categories
Föreningsstämma Stadgeändringar

Extra föreningsstämma 11 september 2018

Kallelse till extra föreningsstämma i Brf Söders Tak 1

Tid: tisdag 11 september, klockan 18:30

Plats: Gotlandsgatan 44, Synskadades riksförbund, Ohbergs rum

 

Den extra föreningsstämman har som enda ärende att behandla ett förslag till ändring av stadgarna (andra omröstningen).

På grund av förändringar i lagstiftningen om ekonomiska föreningar är vissa stadgejusteringar nödvändiga. För att förslaget skall godkännas krävs två stämmobeslut, som måste genomföras före utgången av 2018.

Vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) den 29 maj 2018 godkändes de föreslagna förändringarna i en första omröstning.

För att förändringarna skall bli gällande krävs två tredjedels majoritet bland de röstande vid den extra föreningsstämman.

Förslag till ändrade stadgar.

Utskriftsvänlig kallelse.