Trivselregler

Trivselregler för boende i Söders Tak 1

Bostadsrättsföreningen Söders Tak 1 vill erbjuda sina medlemmar ett tryggt och trivsamt boende. För allmän trevnad måste alla som bor i föreningen hjälpas åt och visa hänsyn mot sina grannar.
Här är några viktiga regler som gäller.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan du har också skyldigheter mot föreningen och grannarna. Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för att familjemedlemmar, gäster, inneboende, andrahandsboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten följer de regler som gäller i fastigheten.

Tänk på att vara allmänt aktsam om och vårda föreningens egendom. Vi äger fastigheten tillsammans och kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Sopor

Sopnedkasten får endast användas för vanligt hushållsavfall i förslutna plastpåsar. Inga lösa föremål, pizzakartonger, glasflaskor eller andra lösa föremål får slängas i soprören. Lösa föremål kan störa de elektroniska sensorerna och orsaka stopp i systemet!

Soppåsar ska vara väl förslutna så att inte matrester och annat skräp sprids i soptrumman. Lägg inga vassa eller på andra sätt farliga föremål i soppåsen. Behåll soppåsen i lägenheten tills du ska gå ut
med den. Vill du inte ha soporna i hallen så vill din granne inte ha dem i 
trapphuset.

Under hösten 2024 kommer ny sortering att gälla för kompostavfall (med särskilda påsar, som kommer att tillhandahållas). Mer information om detta från Stockholmia när det närmar sig.

Vid stopp i soprören, kontakta felanmälan. Soppåsar ska under inga omständigheter lämnas på gården!

Grovsoprummet är beläget vid garageutfarten på Gotlandsgatan. Följ anvisningarna vid sopkärlen noggrant! Grovsoprummet är en förmån och misskötsel innebär extra kostnader och i värsta fall att det tas bort.

Elektronikskrot och miljöfarligt avfall (färger, lösningsmedel, batterier, glödlampor, lysrör etc.) får varken slängas bland hushålls- eller grovsopor. De måste fraktas till någon av kommunens miljöstationer. Vi har alla ett gemensamt ansvar för miljön.

Störningar

För allmän trivsel är det viktigt att visa hänsyn mot grannar. Störs du av din granne, prata i första hand med denna. Kontakta styrelsen först om dialog inte hjälper.

Ljud kan vara störande, t.ex. hög musik, tvättmaskin på natten, att gå med hårda skor inomhus, dusch och bad sena kvällar eller nattetid. Visa särskild hänsyn under vardagar mellan 22.00 och 07.00. Om du ska utföra bullrande arbete eller ha en fest, sätt gärna upp ett meddelande om detta i trapphuset. Var också förstående och tänk på att vissa ljud är oundvikliga och måste accepteras i flerfamiljshus.

Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen, såsom trapphus, hissar och 
tvättstuga. Tänk på att rökning på balkong eller uteplats kan ge lukt som stör andra. Ta hand om fimpar och släng dem inte på gården eller utanför portar.

Balkonger, markiser, parabolantenner m.m.

  • Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att snö, is och vatten inte orsakar skador på balkonger, terrasser och uteplatser.
  • Blomlådor ska hängas innanför balkongräcket så att de inte riskerar att falla ned på någon.
  • Av säkerhetsskäl får enbart elgrill användas på balkongen.
  • Matning av fåglar från fönster/balkong eller på gården är inte tillåtet – det drar lätt till sig råttor och andra skadedjur.
  • Skaka inte mattor eller sängkläder från fönster eller balkong – dammet och smutsen hamnar då hos dina grannar.
  • Markiser och andra fasta installationer som kräver ingrepp i fasaden får enbart sättas upp efter styrelsens godkännande.
  • Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.
  • Trapphus och utrymningsvägar ska enligt allmänna brandföreskrifter vara fria från barnvagnar, cyklar, skohyllor och andra föremål som kan hindra utryckningar och utgör brandfara. Föremål i allmänna utrymmen försvårar dessutom städning.

Husdjur och skadedjur

Ägare till husdjur ansvarar för att de inte stör eller förorenar i fastigheten. Rastning på gården är inte tillåten.

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet är du skyldig att snarast åtgärda detta. Skadedjursangrepp ska även rapporteras till styrelsen.

Tvättstuga och källarförråd

Utrustningen i tvättstugan är vår gemensamma. Om vi sköter den på rätt sätt kommer den att hålla längre. Dessutom minskar vi löpande reparationskostnader orsakade av onödigt slarv. Respektera tvättiderna och följ de regler som är anslagna i tvättstugan

Du får endast förvara saker i ditt eget källarförråd. I källarförråd får inte förvaras brandfarligt eller hälsovådligt material. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförrådet.

Säkerhet

Kontrollera att portar och källardörrar går i lås efter in- och utpassering så att inte obehöriga får tillträde till fastigheten. Släpp inte in okända personer i fastigheten. Lämna inte garageporten öppen eller källardörrar olåsta.

Handskas varsamt med eld. Din lägenhet ska vara utrustad med fungerande brandvarnare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *