Kontakt

Fastighetsförvaltare:
Lara Slewa, Stockholmia: lara@stockholmia.se

Styrelsen:
Ordförande: Marianne Olsson, Östgötagatan 48
Kassör: Erik Cederblad, Östgötagatan 48
Sekreterare: Torbjörn Gyllebring, Östgötagatan 50
Ledamot: Dov Brachfeld, Blekingegatan 48
Ledamot: Halid Ramić, Östgötagatan 52
Suppleant: Teddy Wennerstrand, Östgötagatan 48A
Suppleant: Anders Glantz, Östgötagatan 48

E-post till styrelsen: kontakt@brfsoderstak.se för frågor såsom andrahandsuthyrning och årsmöten.

Meddelande till leverantörer:
Både teknisk och ekonomisk förvaltning sköts av Stockholmia, som vi har en tredimensionell fastighetsbildning tillsammans med. Det innebär att vi inte upphandlar några egna tjänster och undanber oss erbjudanden och tjänster kopplade till förvaltningen av fastigheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *