Categories
Uncategorized

Ny information som kan vara bra att känna till

Som säkert flera av er har sett som har bil i garaget tar Stockholmia över kundservicen från Garagekoll. Ingen förändringar kommer att ske men kan ändå vara bra att känna till.

Utöver det vill vi förtydliga att ni som vill hyra ut er lägenhet i andra hand måste alltid komma in med förfrågan till styrelsen och med senare ett tydligt kontrakt. Vi godkänner normalt ett år i taget. Det nya är att vi tar ut en avgift per år, vilket på senaste mötet blev 5 % av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet ligger i skrivande stund på 44.800, med andra ord blir avgiften 2240 kr per år.

Har även inkommit klagomål gällande sopsugarna på innergården, när de suger ned sopor kan man inte använda sopnedkasten på kanske upp till 2 minuter. Var vänliga att därefter vänta tills den sugit klart innan ni försöker kasta era sopor. Allt för att inte fåglar ska slita upp påsarna och skapa en ohygenisk närmiljö för alla boende. När det kommer till sopor är det strängt förbjudet att kasta miljöfarligt avfall i grovsoprummet eller annat avfall som inte står med enligt de anvisade kärlen. En kamera har satts upp av Stockholmia för att försöka stävja otillåtna sopor.

 

Categories
Uncategorized

Information från styrelsen

Hej alla!

Våren börjar närma sig och då även kommande årsstämma. Vi har planerat årsstämman till 7:e juni klockan 18.30, mer information och kallelse kommer i sinom tid. Kommer bli liten ruljans i styrelsen. Ordförande Olof Ander kommer lämna styrelsen helt efter att ha suttit flera år. Vi behöver därför nya energiska personer som kan vara med. Hör gärna av er med er intresseanmälan till kontakt@brfsoderstak.se

Om vädret tillåter kommer vi efter mötet ha lite samkväm med grillat, dryck och lite snacks. Är ett perfekt sätt att träffa styrelsen och tillfälle att lära känna era grannar. Intresseanmälan om det kommer separat.

Önskar er alla en fortsatt trevlig dag!

Styrelsen

 

Categories
Uncategorized

Förtydligande om 5-årsbesiktning

Vill be om ursäkt för lite felaktig information gällande besiktningen.

Ni behöver inte ha upptäckt felaktigheter i er lägenhet få möjlighet till en besiktning.
Räcker med att ni anmäler till Anders Bergman att ni faktiskt vill ha en 5-års besiktning.
Men DETTA måste ni meddela aktivt. 28:e september från klockan 08.00 sätter de igång. Försök att meddela Anders Bergman på Stockholmia så fort ni kan.

Trevig fortsättning på dagen.

//

Styrelsen

Categories
Uncategorized

5-års besiktning 28:e september

Vill påminna alla om att 28:e september är det 5-års besiktning. För att just er lägenhet ska besiktas krävs det att ni aktivt meddelar fel och brister. Vid eventuellt upptäckta fel meddelar ni Anders Bergman antingen via telefon 08-50553611 eller allra helst via e-post: anders@stockholmia.se

Tänk på att meddela Anders i god tid.

Brev-5-årsbesiktning

Ovan har jag bifogat brevet som alla ska ha fått från Stockholmia.

 

 

Categories
Uncategorized

Information från styrelsen

Hej alla medlemmar!

Vi i styrelsen vill tacka er lite extra som närvarade på årsmötet. Är alltid viktigt att så pass många som möjligt närvarar på årsmötet, allt för att alla ska kunna komma till tals och få sin röst hörd.

På mötet blev det mestadels omval av representanterna i styrelsen, förutom Eduardo Afonso som kliver in som ledamot. Övriga i styrelsen är som tidigare:

  • Olof Ander, ordförande och webbansvarig
  • Cecilia Ljunghill, vice ordförande
  • Jonas Nordin, sekreterare
  • Jurgen Klefelt, kassör
  • Max Arehn, ledamot

Från årsmötet kom det bl.a. upp frågor om grillning och cykelproblematiken på innergården.

När det kommer till grillning vill vi vara extra tydliga med att det endast är elgrillar som är godkända på balkongerna.

Detta finns det att läsa om i våra trivselregler på föreningens hemsida: http://brfsoderstak.se. På innergården finns det anvisade grillplatser där kol kan användas.
Nedan kan ni se ett utdrag vad brandskyddsföreningen tycker om grillning på balkonger:

När det gäller grillning på balkong är det fastighetsägaren som bestämmer.
Det finns inga särskilda bestämmelser som reglerar grillning på balkong.
Kol- och gasolgrillar är inte alls lämpliga att använda. Det har inträffat
bränder där gnistor har hoppat eller att grillar har trillat omkull och
orsakat bränder. Att använda elgrill är bättre. Det kan vara förbjudet av
miljöskäl att grilla på balkongen. Kontrollera med kommunen.
Tänk på att grillos kan störa grannar och andra. Det bästa är om styrelsen
för bostadsrättsföreningen eller samfälligheten beslutar vad som ska gälla
inom föreningen gällande grillning på balkong.

På dagens möte diskuterade vi i styrelsen om vi skulle köpa in en större grill för oss medlemmar. Jonas i styrelsen kommer ta reda på var de lite större grillarna finns att införskaffa samt dess pris. Vi vill gärna veta vad ni tycker om behovet av en grill? Hör gärna av er om detta. I dagsläget finns det en större grill som vi kan disponera. Är ni ett större sällskap som vill grilla en kväll, kan det vara bra att sätta upp lapp i trapphuset att ni tänkt sitta ute och grilla. Allt för att vi ska kunna samsas om den större grillen.

När det kommer till cykelställ mm, funderar vi styrelsen på att inför hösten ta reda på ifall det kunde vara smidigt att sätta upp cykelhängare i de små cykelrummen, med förhoppning om att vi kan utnyttja ytan lite bättre än idag.

För alla som är nya i föreningen kan det vara extra viktigt att gå in och titta på hemsidan, den uppdateras kontinuerligt och all matnyttig information inklusive kontaktuppgifter finns på hemsidan. Skulle det vara något ni saknar som ni tycker bör vara med på hemsidan, kontakta då någon av oss i styrelsen om detta.

Hoppas ni alla får en underbar midsommar!

Varma hälsningar från oss i styrelsen.

Categories
Uncategorized

Årsredovisning 2015

Här nedan kan ni klicka in på senaste årsredovisningen.

Årsredovisning 2015

Categories
Uncategorized

Söders tak årsmöte 2016

Söders tak årsmöte 2016

Bostadsrättsföreningen Söders Tak 1 Ordinarie föreningsstämma 2016

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) kommer att hållas måndagen den 13 juni klockan 18:30 i Stockholmias lokaler Blekingegatan 46.

Föreningsstämman väljer ny styrelse och håller sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt bilagd dagordning. Föreningens årsredovisning anslås på förenings webbplats och hålls tillgänglig på Stockholmias kontor senast en vecka före föreningsstämman. Inga motioner har inkommit till styrelsen inför föreningsstämman.

Föreningsstämman 2015 har inte utsett någon valberedning, men nuvarande styrelse fyller gärna på med nya ledamöter. Den som är intresserad av att delta i arbetet och få ökad kontroll över sitt boende uppmanas att ta kontakt med ordförande eller sekreterare enligt nedan.

Olof Ander
Ordförande                                                                                       olof.ander@hotmail.com                                                                                                073-550 43 91

Jonas Nordin                                                                                                      Sekreterare                                                                                           jomanord@gmail.com                                                                                                    076-249 83 73

Categories
Uncategorized

Kallelse till årsmötet 13:e juni

Kallelsen till årsmötet 13:e juni kommer att skickas ut imorgon eller senast måndag 30:e maj. Mötet kommer äga rum 18.30 i Stockholmias lokaler, Blekingegatan 46. Vi bjuder på kaffe, frukt och mineralvatten.

Senast en vecka innan mötet kommer årsredovisningen läggas upp på hemsidan. Vill ni ha den i pappersform får ni kontakta styrelsen eller gå in på Stockholmias kontor på Blekingegatan 46.

Hoppas ni alla får en fortsatt trevlig kväll önskar vi i styrelsen.

Categories
Uncategorized

Information från styrelsen

Vi i styrelsen har preliminärt satt årsmötet till 13:e juni klockan 18.30. Högst troligt kommer vi hålla till i Stockholmias lokaler, men vi meddelar självfallet er hur det blir med den saken.

En kallelse om årsmötet kommer senast skickas ut två veckor innan mötet och vi kommer en vecka innan mötet tillhandahålla årsredovisningen för de medlemmar som är intresserade.

Hoppas ni alla får en fortsatt härlig söndag i vårsolen!

Categories
Uncategorized

Information om Parkando

I veckan var jag på ett möte med Parkando för att se vad de kan erbjuda alla medlemmar.

Insåg snabbt att deras teknikmöjligheter är nästan obegränsade. Något intressant är att de kan ta fram en digital nyckel till garaget via mobilen. Med andra ord ska du kunna öppna garageporten med mobilen, krävs en app för att få tillgång till det. Innan det blir aktuellt måste vi i styrelsen se om den tjänsten är tillgänglig för oss idag.

Ni som har funderingar på att skaffa en elbil kommer kunna få elstationer monterade i garaget. Stefan från Parkando diskuterade att vi möjligen skulle kunna ha en snabbstation på 22 KW, där ägare kan snabbladda bilen. Genom en smart app kan man boka den stationen och pengar dras sedan via ditt Mastercard som är kopplat till appen. Sedan är tanken att varje bilägare som disponerar en elbil har en egen laddstolpe som ligger på 3,7 KW. En laddning som tar lite längre tid men som enligt Stefan laddar upp bilen under natten. Styrelsen kommer inte beställa in några laddstationer förrän behov uppstår. Vid frågor hör av er till: kontakt@brfsoderstak.se.

Vill även förtydliga för nya medlemmar att söker ni parkeringsplats går ni via Stockholmia som har hand om kontraktskrivandet, medan själva garaget driftas av Parkando. Tillhör ni inte föreningen måste ni gå via Garagekoll.se för att få möjlighet till en parkeringsplats.