Categories
Uncategorized

Kallelse till årsstämman

Söders tak årsmöte 2015

Söders tak årsmöte 2015 dagordning

Bostadsrättsföreningen Söders Tak 1 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) kommer att hållas tisdagen den 9 juni klockan 18:30 i Stockholmias lokaler Blekingegatan 46.

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar och val av ny styrelse kommer föreningsstämman att behandla styrelsens förslag till nya stadgar (bilaga). De nya stadgarna måste antas vid två på varandra följande föreningsstämmor varav årsmötet är den första.

Stadgarna har utarbetats i samråd med bostadsjuristerna Hallqvist & Jansson och har anpassats efter omständigheterna i en så kallad tredimensionell fastighetsbildning. I botten för förslaget ligger Fastighetsägarnas mönsterstadgar och gällande lagstiftning.

Avsikten med stadgeändringen är att förtydliga föreningens och de boendes respektive ansvar och skyldigheter. Föreningens befintliga stadgar håller sig på en miniminivå och för att få svar på konkreta ansvarsfrågor måste man i nuläget i stället gå till lagtexten.

Föreningsstämman inleds med en diskussion om stadgarnas innehåll. Frågor om stadgarna ska ha inkommit skriftligt till styrelsen senast den 8 juni klockan 12:00. De nya stadgarna kommer att antas eller avslås som en helhet. Besked om ny föreningsstämma meddelas senare, om förslaget antas i ett första beslut av ordinarie föreningsstämma.

Olof Ander, ordförande                                                                                         olof.ander@hotmail.com

Jonas Nordin, sekreterare                                                                                    jomanord@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *