Categories
Uncategorized

Årsstämman

Kallelse till årsstämman kommer att skickas ut senast till er alla 26:e maj.

I kallelsen kommer det att finnas med dagordning, styrelsens förslag på nya stadgar med en tydlig motivering varför vi bör rösta ja till nya stadgar. Det befintliga stadgarna kommer också finnas med. Senaste årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Stockholmias kontor från 2:a juni.

Mötet kommer att hållas 9:e juni klockan 18.30 i Stockholmias lokaler på Blekingegatan 46. Vi får som senast hålla på till klockan 21.00.

Vi kommer bjuda på kaffe och bullar.

Väl mött önskar styrelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *