Categories
Uncategorized

Information från styrelsen

Hej alla medlemmar!

Vi i styrelsen vill tacka er lite extra som närvarade på årsmötet. Är alltid viktigt att så pass många som möjligt närvarar på årsmötet, allt för att alla ska kunna komma till tals och få sin röst hörd.

På mötet blev det mestadels omval av representanterna i styrelsen, förutom Eduardo Afonso som kliver in som ledamot. Övriga i styrelsen är som tidigare:

  • Olof Ander, ordförande och webbansvarig
  • Cecilia Ljunghill, vice ordförande
  • Jonas Nordin, sekreterare
  • Jurgen Klefelt, kassör
  • Max Arehn, ledamot

Från årsmötet kom det bl.a. upp frågor om grillning och cykelproblematiken på innergården.

När det kommer till grillning vill vi vara extra tydliga med att det endast är elgrillar som är godkända på balkongerna.

Detta finns det att läsa om i våra trivselregler på föreningens hemsida: http://brfsoderstak.se. På innergården finns det anvisade grillplatser där kol kan användas.
Nedan kan ni se ett utdrag vad brandskyddsföreningen tycker om grillning på balkonger:

När det gäller grillning på balkong är det fastighetsägaren som bestämmer.
Det finns inga särskilda bestämmelser som reglerar grillning på balkong.
Kol- och gasolgrillar är inte alls lämpliga att använda. Det har inträffat
bränder där gnistor har hoppat eller att grillar har trillat omkull och
orsakat bränder. Att använda elgrill är bättre. Det kan vara förbjudet av
miljöskäl att grilla på balkongen. Kontrollera med kommunen.
Tänk på att grillos kan störa grannar och andra. Det bästa är om styrelsen
för bostadsrättsföreningen eller samfälligheten beslutar vad som ska gälla
inom föreningen gällande grillning på balkong.

På dagens möte diskuterade vi i styrelsen om vi skulle köpa in en större grill för oss medlemmar. Jonas i styrelsen kommer ta reda på var de lite större grillarna finns att införskaffa samt dess pris. Vi vill gärna veta vad ni tycker om behovet av en grill? Hör gärna av er om detta. I dagsläget finns det en större grill som vi kan disponera. Är ni ett större sällskap som vill grilla en kväll, kan det vara bra att sätta upp lapp i trapphuset att ni tänkt sitta ute och grilla. Allt för att vi ska kunna samsas om den större grillen.

När det kommer till cykelställ mm, funderar vi styrelsen på att inför hösten ta reda på ifall det kunde vara smidigt att sätta upp cykelhängare i de små cykelrummen, med förhoppning om att vi kan utnyttja ytan lite bättre än idag.

För alla som är nya i föreningen kan det vara extra viktigt att gå in och titta på hemsidan, den uppdateras kontinuerligt och all matnyttig information inklusive kontaktuppgifter finns på hemsidan. Skulle det vara något ni saknar som ni tycker bör vara med på hemsidan, kontakta då någon av oss i styrelsen om detta.

Hoppas ni alla får en underbar midsommar!

Varma hälsningar från oss i styrelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *