Categories
Uncategorized

Allmän information från styrelsen

Tidigare har styrelsen informerat om målning av vissa trapphus, dessa arbeten är klara sedan en tid tillbaka.

Nyinstallerad hiss på Blekingegatan 48 är nog extra välkommet för de boende i det trapphuset. Den gamla hissen var egentligen lovad att bytas redan 2011.

De fuktskador som uppkom i några lägenheter i december är nu åtgärdade och besiktningarna är godkända. Dessa arbeten är inget som drabbar vår ekonomi som förening, utan en kostnad som Båge Bygg står för.

Vi i styrelsen har även fått frågor om det eventuellt kommer några hyreshöjningar. Inga hyreshöjningar är aktuella i dagsläget.

Föreningens årsredovisning är inskickad till vår revisor, så fort den är klar kommer styrelsen skicka ut årsredovisningen och lägga upp den på hemsidan. Vi kommer relativt snart även skicka ut kallelser till årsstämman. Årsstämman som planeras att hållas första veckan i juni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *