Categories
Uncategorized

Alla nya medlemmar kommer att bjudas in

Vi i styrelsen har beslutat att försöka få en bredare gemenskap bland alla boende.

Därför kommer alla nya medlemmar att bjudas in till styrelsen. Allt för att alla ska få möjlighet att träffa styrelsen, få en inblick i arbetet och få reda på viktig information om föreningen. Flera nya medlemmar kommer därför att bjudas in till vårt nästkommande möte som är 15:e april kl 19.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *