Categories
Uncategorized

Styrelsen informerar

Idag skedde som alla har fått vetskap om årsstämman. Vi var förutom styrelsen sju medlemmar som deltog.

Protokollet från årsstämman kommer att läggas upp på hemsidan efter att den justerats. Årsredovisningen finns redan upplagd under fliken ekonomi. De som inte deltog i årsstämman kommer naturligtvis att inom en dag få årsredovisningen i sin brevlåda. Skulle det dyka upp några frågor som berör årsredovisningen, tveka i sådana fall inte att höra av er.

Ifall någon har undrat vad som skett för arbete under det blåa tältet på innergården,  kan jag informera er att det byggts en utgång för brandgas  som leder från garaget. Det arbetet är nästintill klart, idag återställdes det mesta till sitt ursprungliga utseende.

Vi i styrelsen kommer att kalla till ytterligare ett möte under hösten, ett möte där styrelsen kommer att ge förslag på nya stadgar. Ett möte som kommer att kräva betydligt högre deltagande än idag för att en förändring av befintliga stadgar ska kunna ske. Det kräver som bekant två möten för en stadgeändring. Utöver det kommer vi informera mer om de nya avskrivningsreglerna. Vi från styrelsen kommer att ha ett möte med vår nya revisor för att få mer klarhet. Tydligen kommer nya uttalanden om linjär avskrivning att ske under hösten, därför väntar vi i styrelsen med att gå ut med mer information fram till dess.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *