Categories
Uncategorized

Åtgärder av garantibesiktningen

JM kommer att påbörja med att åtgärda de fel som kom upp efter garantibesiktningen     nu på onsdag 16:e oktober. De som inte kan vara hemma måste lämna in nycklarna till Stockholmias kontor på Blekingegatan 46.

Categories
Uncategorized

Garantibesiktningen är nu genomförd

Hoppas att alla är nöjda med den besiktning som nu är genomförd och att alla känner att deras fel togs på allvar av besiktningsmannen samt av Anders som företrädde Stockholmia.

Olof och Jurgen från styrelsen var med under besiktningsdagarna för att säkerställa att allt gick som det skulle och att de fel som kom upp under besiktningen dokumenterades.

Rent generellt var det glädjande nyheter vad gäller besiktningen. Vår fastighet är i fortsatt väldigt god kondition! Några axplock av de fel som exempelvis skrevs ned i besiktningsprotokollet var sprickor i tak, vissa vattenläckage i kranar, några få toaletter och jacuzzi som inte fungerade tillfredsställande.

I de allmänna utrymmena var det ytterst få anmärkningar. Det som i dagsläget inte är färdigställt är vår tvättstuga. Där behöver rören brandtätas och sprickor i väggar och tak måste åtgärdas. Anders från Stockholmia lovade att detta kommer att göras i samband med att ventilationen i garaget ska förbättras. Enligt Anders är det ett stort projekt som kommer att dras igång för att luftkvaliteten ska bli bättre.

Categories
Uncategorized

Garantibesiktning Brf Söders tak 1

Som bekant har det nu gått två år sedan entreprenaden godkändes och därmed utförs garantibesiktning 1.

Måndagen 23 september mellan klockan 08.30-16.00 (Bygg, El & VVS) Samtliga lägenheter, med start på Östgötagatan 52.

Tisdagen 24 september mellan 08.00-16.00 genomförs besiktningen av resterande lägenheter (Bygg, El) samt mellan klockan 11.00-16.00 (VVS).

Allmänna utrymmen, fasader, tak och hissar kommer självfallet också att besiktigas. En från styrelsen kommer att vara med när de allmänna utrymmena besiktigas.

Av yttersta vikt att alla medlemmar tar sig tid att skriva upp synpunkter som ni tycker felar i just er lägenhet fram tills besiktningen ska ske. Synpunkter vidarebefordras till anders@stockholmia.se.

Kan ni inte vara hemma under besiktningen av er lägenhet kan ni lämna in nyckeln till Stockholmia på Blekingegatan 46.

Categories
Uncategorized

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte 28/8 19:00

Blekingegatan 48  Jonas Nordin

Categories
Uncategorized

Fläktar/Ventilation Söders Tak 1

Om fläktarna/ventilation SödersTak 1.
De 4 lgh i Blekingegatan 48 har ”bara” frånluft utan återvinning, de har förvärmd tilluft via lådorna på yttervägg i sovrum och vardagsrum.

Alla andra lgh har en ventilation med återvinning, varje lgh har ett eget aggregat som bara försörjer den egna lgh.
Det ska finnas en liten dosa i skåpet intill fläkten där man väljer ”borta-läge”, ”normalhemma-läge” eller ”mycketfolkjagvillhamycketventilation-läge”.

I dosan finns också en klocksymbol som har en röd lampa, lyser den lampan är det dags för filterbyte.
Vår felanmälan utför filterbyten till ett så lågt pris som det är möjligt.

Ventilationen bör INTE stängas av helt när man är hemma.

Informationen ovan kommer från Stockholmia

Categories
Uncategorized

Telias fibernät…

Internetleverantörerna som vi har idag via fiber ska fungera i Telias nät, men om det fortfarande strular. Vänligen kontakta Stefan Lövberg, genom mail stefan@stockholmia.se eller ring 08-505 536 14.

Angående digital TV: (Canal Digital & Viasatkunder). Ni kommer att bli kontaktade av Teliabutiken i Ringens köpcentrum för kanalutbud.

Angående uppsägningstider etc…än så länge oklart vad som gäller. Mer information uppdateras inom kort.