Categories
Uncategorized

Garantibesiktningen är nu genomförd

Hoppas att alla är nöjda med den besiktning som nu är genomförd och att alla känner att deras fel togs på allvar av besiktningsmannen samt av Anders som företrädde Stockholmia.

Olof och Jurgen från styrelsen var med under besiktningsdagarna för att säkerställa att allt gick som det skulle och att de fel som kom upp under besiktningen dokumenterades.

Rent generellt var det glädjande nyheter vad gäller besiktningen. Vår fastighet är i fortsatt väldigt god kondition! Några axplock av de fel som exempelvis skrevs ned i besiktningsprotokollet var sprickor i tak, vissa vattenläckage i kranar, några få toaletter och jacuzzi som inte fungerade tillfredsställande.

I de allmänna utrymmena var det ytterst få anmärkningar. Det som i dagsläget inte är färdigställt är vår tvättstuga. Där behöver rören brandtätas och sprickor i väggar och tak måste åtgärdas. Anders från Stockholmia lovade att detta kommer att göras i samband med att ventilationen i garaget ska förbättras. Enligt Anders är det ett stort projekt som kommer att dras igång för att luftkvaliteten ska bli bättre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *