Categories
Uncategorized

Information från styrelsen

Vi i styrelsen vill tacka de tappra som kom till årsstämman.

Innan mötet inleddes presenterade vice ordförande Charlotte vårt arbete med stadgarna. Styrelsens åsikt har varit att nuvarande stadgar är ytterst bristfälliga, därför har vi i samarbete med en juristfirma tagit fram ett genomarbetat förslag. Den stora skillnaden är att stadgarna blir tydligare gällande ansvar, skyldigheter, om andrahandsuthyrning och mer anpassade till en 3D-bostadsrättsförening. Som en av de sista punkterna på stämman röstades förslaget igenom av samtliga närvarande. För att stadgarna ska gå igenom måste ett nytt möte hållas, vi kommer troligen skicka ut en kallelse om detta i september. Viktigt att så många som möjligt närvarar på det mötet för att få till en förändring.

Förändring i styrelsen

I kallelsen till årsstämman skickade vi ut förfrågan ifall någon var intresserad av att gå med i styrelsen. Största anledningen till det var att Vice ordförande Charlotte Rissler med åsstämman avsade sig uppdraget. Detta då Charlotte flyttat. Valberedningen hade tyvärr inte lyckats hitta någon kandidat och inga intresseanmälningar har inkommit till styrelsen. Glädjande var att Max Arehn tog plats i styrelsen som ledamot. Cecilia Ljunghill valdes till vice ordförande på ett år.

Fuktskador

För 3:e gången har flera lägenheter drabbats av fuktskador efter slarv från Båge Bygg. Besiktningsman från Humidus har vid den tidigare fuktskadan gjort en besiktning. Styrelsen har nu beslutat att ta in en oberoende besiktningsman från ett bolag som heter Polygon. När bygger är helt klart i höst kommer vi även besikta delar av vår fasad för att säkerställa att inga skador skett efter bygget. Vi i styrelsen har en diskussion med Stockholmia om ersättning för de som drabbats av vattenskador. Däremot får varje enskild bostadsrättsinnehavare själv göra en egen framställan om vad de yrkar på i ersättning. För att underlätta kommer vi försöka få till ett möte med Stockholmia där alla drabbade ska närvara. Jonas som är sekreterare kommer kontakta er som drabbats och se över när ett eventuellt möte kan ske. Har ni några frågor om detta, kontakta då oss i styrelsen på: kontakt@brfsoderstak.se eller till jomanord@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *