Categories
Uncategorized

Information angående linjär avskrivning

Onsdagen 24:e september var jag och Charlotte från styrelsen på ett möte med vår revisor angående avskrivningarna.

Det första vi fick lära oss var att de avskrivningar som i stort sett alla bostadsrättsföreningar använt sig av, progressiva avskrivningar egentligen aldrig varit accepterat helt ut från Föreningen auktoriserade revisorer (FAR). Därför beslutade FAR att markera och påtala att bostadsrättsföreningar måste använda sig av linjära avskrivningar. Med linjära avskrivningar ska lika stor andel skrivas av varje år under en tidsperiod som normalt är 100 år. Det har även diskuterats ifall 200 år kan vara en lämplig avskrivningsperiod. http://www.hsb.se/omhsb/nyhetsarkiv/1.328450

Skulle vi följa detta på en tidsperiod på 100 år skulle vi vara tvungna att höja hyrorna med ca 100 %. Tack och lov är det enligt revisorn inga problem med en bokföringsmässig förlust, detta under förutsättning att vi har ett gott kassaflöde och en sund ekonomi.. Vi har både ett gott kassaflöde i vår förening och låga lån. Då vi har kontroll över vår ekonomi kommer vi INTE höja hyrorna i föreningen. Vi kommer självfallet se till att kassaflödet är gott, skulle det försämras avsevärt kommer vi diskutera en hyreshöjning. Vill ändå förtydliga att det är inga diskussioner vi har i dagsläget, detta då inflationen är låg anser vi att risken för hyreshöjningar är minimal.

Vi kommer även upprätta en tydligare underhållsplan för att vara förberedda när eventuella renoveringar måste till.

Har ni frågor som jag eventuellt inte besvarat genom min text är ni välkomna att höra av er till oss i styrelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *