Categories
Uncategorized

Etapp 3 av påbyggnaden

Anders Bergman från Stockholmia informerade oss att nästa etapp att bygga bostadsrätter på befintlig fastighet på Blekingegatan är planerad att komma igång innan sommaren. Fasaden kommer självfallet att renoveras och ny hiss kommer att installeras. Genom arbetet kommer innergårdens utseende bli mer enhetligt. Denna gång kommer innergården bli mindre trafikerad av tunga arbetsfordon då det visat sig att risken att skador kan uppkomma i garaget som ligger rakt under innergården är för stor.

Vi kommer att hålla er uppdaterade gällande ny information om bygget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *