Årsmöte 8 juni 2021

Brf Söders tak 1 håller ordinarie föreningsstämma den 8 juni klockan 19:00.

På grund av pandemin och i enlighet med lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (SFS 2020:198) kommer föreningsstämman att hållas digitalt via videolänk.

Det går även att delta via ombud med fullmakt eller att avge poströst.

Årsmöteshandlingar med videolänk, instruktioner och formulär för poströstning har mejlats till medlemmarna och delats ut i brevlådor den 24 maj. Om du inte fått dessa handlingar kontakta styrelsen via kontakt@brfsoderstak.se

Har du inte fått e-post från styrelsen? Mejla aktuell postadress till ovanstående adress.