Årsstämman

Årsstämman kommer hållas 9:e juni klockan 18.30. Troligen i Stockholmias lokaler men vi i styrelsen återkommer om det.

Kallelse kommer att skickas ut till samtliga senast två veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast en vecka före mötet.

Har ni någon motion som ni vill ta upp på mötet skicka den då till kontakt@brfsoderstak.se Motionen vill vi ha in senast 26:e maj.

Årsstämman

Kallelse till årsstämman kommer att skickas ut relativt snart. Årsstämman är planerad till vecka 24. Årsredovisningen för 2014 kommer att läggas upp på hemsidan så fort den godkänts. Har någon av er medlemmar önskemål med förslag som ni vill ta upp på årsstämman, skicka i sådana fall in till kontakt@brfsoderstak.se

Alla nya medlemmar kommer att bjudas in

Vi i styrelsen har beslutat att försöka få en bredare gemenskap bland alla boende.

Därför kommer alla nya medlemmar att bjudas in till styrelsen. Allt för att alla ska få möjlighet att träffa styrelsen, få en inblick i arbetet och få reda på viktig information om föreningen. Flera nya medlemmar kommer därför att bjudas in till vårt nästkommande möte som är 15:e april kl 19.00

Allmän information från styrelsen

Tidigare har styrelsen informerat om målning av vissa trapphus, dessa arbeten är klara sedan en tid tillbaka.

Nyinstallerad hiss på Blekingegatan 48 är nog extra välkommet för de boende i det trapphuset. Den gamla hissen var egentligen lovad att bytas redan 2011.

De fuktskador som uppkom i några lägenheter i december är nu åtgärdade och besiktningarna är godkända. Dessa arbeten är inget som drabbar vår ekonomi som förening, utan en kostnad som Båge Bygg står för.

Vi i styrelsen har även fått frågor om det eventuellt kommer några hyreshöjningar. Inga hyreshöjningar är aktuella i dagsläget.

Föreningens årsredovisning är inskickad till vår revisor, så fort den är klar kommer styrelsen skicka ut årsredovisningen och lägga upp den på hemsidan. Vi kommer relativt snart även skicka ut kallelser till årsstämman. Årsstämman som planeras att hållas första veckan i juni.