Målning av golv och trappor i källare

Här kommer fullständiga informationen från Stockholmia angående målningen.

Östgötagatan 48, 50 och 52 10 mars – 12 mars. (ej 48 A)

Gotlandsgatan 49, 51 och 53 17 mars – 19 mars.

Gotlandsgatan 47 24 mars – 25 mars.

Tvättstugorna kommer inte kunna användas i respektive hus under ovanstående datum. Barnvagnar/cykelrum om det ligger under entréplan kommer heller inte att kunna användas. Har du garageplats måste du därmed gå via infarten till garaget.

Skyltar kommer sättas upp och även visa avspärrningar kommer att göras tydliga.

Vid frågor om detta arbete hänvisar vi i styrelsen till Anders Bergman på Stockholmia. Anders nås på 08 50553611.

Information från styrelsen

Bolaget Humidus har genomfört en andra fuktmätning efter de som drabbades av vattenskadorna som skedde i december. Vi i styrelsen har ännu inte fått tillgå protokollet från mätningen men mätningarna ska ha sett bra ut. Förhoppningsvis ska sista arbetet i de drabbade lägenheterna vara klart inom 1-2 veckor. Vi i styrelsen kommer att ta kontakt med de drabbade för att stämma av.

Bygget flyter på bra enligt Båge Bygg, en tidsplan är satt till årskiftet 2015/2016. Hissen på Blekingegatan beräknas vara klar någon gång under vecka 15. I och med bygget höll trappan på Blekingegatan 48 att haverera, detta har i dagarna åtgärdats av Båge Bygg.

Någon gång i mars kommer hyresgästernas balkongplattor att bytas, vi i styrelsen är i dagsläget osäkra hur mycket det kommer att påverka innergården. Under våren kommer även putsningsarbete av fasaden att inledas på gårdsfasaden, vilket framför allt kommer att påverka lägenheterna på Blekingegatan 48.

Mellan 10-12 mars kommer målningsarbete att utföras i källargångarna på Östgötagatan 48-52 (ej 48 A). Under dessa dagar kommer föreningens tvättstuga att vara avstängd, något vi beklagar.

På senare tid har vi uppmärksammat att gården har utnyttjats för natt- och helgparkering, vilket inte skall förekomma. Styrelsen kommer att undersöka noggrannare vilka bilar det rör sig om. Övriga medlemmar får mer än gärna meddela styrelsen ifall ni ser bilar parkerade på nätterna. Skriv i sådana fall upp registreringsnummer mm.