Ny information om vattenskadorna

Båge Bygg har som överenskommet påbörjat renoveringen av de vattenskadade lägenheterna. Troligen är skadorna mindre än vad vi först trodde. Ett oberoende företag kommer utföra en ny fuktmätning. Vi inväntar nu information från Stockholmia när denna fuktmätning ska genomföras. Ser allt bra ut kommer restrationen vara klar ca 1-2 veckor efter godkända fuktvärden. Styrelsen kommer att lägga upp skadeprotokollet vid senare tillfälle.

De drabbade lägenhetsinnehavarna behöver själva inte kontakta sina försäkringsbolag utan styrelsen kommer ta kontakt med föreningens försäkringsbolag.

Valberedning

Ann-Charlotte Järvinen och Stefan Sebö var med på dagens styrelsemöte i uppdrag av valberedning. De fick information av styrelsen att ordförande Olof Ander och vice ordförande Charlotte Rissler kommer utträda ut styrelsen till nästa årsstämma som troligen kommer att vara i juni. Anledningen till det är att de två inte kommer att vara boendes i föreningen. Ann-Charlotte och Stefan kommer ta kontakt med övriga medlemmar för att se ifall det finns intresse att efterträda Olof Ander och Charlotte Rissler.

Ni kan även kontakta styrelsen vid intresse;

kontakt@brfsoderstak.se