Rapportering från mötet med Båge Bygg

I fredags var vi i styrelsen på möte med Anders från Stockholmia och Daniel från Båge Bygg.

Är totalt fem lägenheter på Blekingegatan 48 som har blivit drabbade efter att väderskyddet blåste bort och vatten kom in. Vi fick ut skaderapporter från dessa lägenheter. De fem lägenheterna har varierade skador, i den mest drabbade lägenheten kommer golv, gipsväggar och innertak behöva bytas. I övriga lägenheter blir det mest troligt att parkettgolven behöver bytas. Stockholmia har redan garanterat att bostadsinnehavaren som drabbades värst ska kunna få tillgång till en tillfällig lägenhet medan renoveringen utförs.

På mötet beslutades att renoveringarna av lägenheterna kommer påbörjas 7:e januari. Enligt Daniel på Båge bygg kommer renoveringarna av lägenheterna ta ca 2 veckor. Däremot kan ingen i dagsläget säga hur allvarligt skadat betongen hann bli. Värsta scenariot enligt Daniel är att betongen kan behöva torka i 1-2 månader innan renoveringen kan ta sin början. En ny fuktmätning kommer sedan att göras.

Fuktskador

Styrelsen gick tidigare ut i veckan via e-post till alla angående de omfattande fuktskador som skett i vissa lägenheter. Detta efter att det regnat in från en pressening som blåst av taket. En fuktmätning har genomförts och skador har dokumenterats. Vi i styrelsen kommer nu på fredag ha ett möte med ansvariga från Båge Bygg AB och Stockholmia. På mötet vill vi få tillgång till protokollet från fuktmätningen. Vi kommer även att få fram tidsramen när de tänkt vara klara med reparationerna mm. Ni får mer än gärna höra av er med synpunkter eller bilder på de skador som skett hos er drabbade. Viktigt att vi själva även dokumenterar.

Kommer efter mötet på fredag lägga upp information om vad som togs upp under mötet.

Inlett samarbete med Brf söders tak 2

Vi i styrelsen vill bara kort rapportera att vi tagit första steget att påbörja ett samarbete med Brf Söders tak 2. Vi hade därför ett inledande möte med dem 26:e november.

Vi tror det kan gynna alla att ha ett tätt samarbete. Vi i styrelsen kommer rapportera längre fram hur samarbetet utvecklar sig.